Kalendarium 5 czerwca

czerwiec kalendarium

Kalendarium: 5 czerwca

1943

W Warszawie Niemcy postrzelili śmiertelnie Wacława Bojarskiego ps. „Czarnota”, „Jan Marzec”, „Marek Zalewski”, kryptonimy literackie: C.M., G, jotem, „Zagłoba”. Był redaktorem i poetą oraz działaczem Konfederacji Narodu.

1944

W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie rozstrzelali około 110 więźniów Pawiaka.

1946

Podczas obławy komunistycznej grupy operacyjnej Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ponad 200 ludzi) w okolicach Wapienicy i Jaworza, powiat bielski, aresztowano 29 osób niezwiązanych z poszukiwanym przez komunistów Zgrupowaniem Okręgu VII Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych.

1946

Oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ppor. Mieczysława Kraśniewskiego ps. „Burza” na stacji kolejowej Zabiele Wielkie, powiat ostrołęcki, zatrzymał dwa pociągi i rozbroił 10 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.