kalendarium NSZ 1 kwietnia

Kalendarium 1 kwietnia

kalendarium kwiecień

Kalendarium: 1 kwietnia

1918

We wsi Jaszczołty, powiat bielski, urodził się ppor. Kazimierz Krasowski ps. „Robak”, „Głuszec”, żołnierz Wojska Polskiego, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych/Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1941

Na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej w Palmirach Niemcy rozstrzelali 20 Polaków aresztowanych w Łowiczu, wśród nich byli oficerowie 10. Pułku Piechoty Wojska Polskiego z Łowicza.

1944

Pod wsią Zakrzówek, powiat kraśnicki, oddziały Narodowych Sił Zbrojnych ppor. Leona Cybulskiego ps. „Znicz” i ppor. Wacława Piotrowskiego ps. „Cichy” starły się z komunistycznym oddziałem Armii Ludowej.

1948

W okolicy wsi Trzebucza, powiat węgrowski, w zasadzkę przygotowaną przez oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Zygmunta Jezierskiego ps. „Orzeł” wpadł samochód transportujący więźniów z Węgrowa do Warszawy. Zlikwidowano oficera Urzędu Bezpieczeństwa i kaprala z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pozostałych konwojentów rozbrojono i puszczono wolno.

1950

W białostockim więzieniu zamordowany został przez komunistów ppor. Kazimierz Chmielowski ps. „Rekin”, żołnierz Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, 3. i 5. Wileńskiej Brygady AK, 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, zastępca kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury”.

1999

W Chicago (USA) zmarł mjr Kazimierz Mirecki ps. „Kazimierz”, „Żmuda”, „Tadeusz”, członek Młodzieży Wszechpolskiej, działacz Stronnictwa Narodowego, oficer Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej, Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, komendant Okręgu Rzeszów NOW/NZW.