Kalendarium 30 czerwca

czerwiec kalendarium

Kalendarium: 30 czerwca

1946

W Polsce na podstawie komunistycznej ustawy o głosowaniu ludowym przeprowadzono referendum. Wyniki referendum sfałszowane zostały przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Związku Sowieckiego. Oficjalne komunikaty podawały sfałszowane wyniki referendum, informując, że Polacy głosowali „3xTak” i zaakceptowali przemiany polityczne i gospodarcze wprowadzane przez komunistów. Rzeczywisty wynik referendum był zupełnie inny: Polacy zaakceptowali jedynie ustalenie zachodniej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, ale byli przeciwni likwidacji Senatu, reformie rolnej i unarodowieniu przemysłu. Skala fałszerstwa podczas przeprowadzania w Polsce referendum ludowego świadczy o bezkompromisowym dążeniu komunistów i Związku Sowieckiego do przejęcia władzy w Polsce.