Kalendarium 30 czerwca

Kalendarium: 30 czerwca 1946 W Polsce na podstawie komunistycznej ustawy o głosowaniu ludowym przeprowadzono referendum. Wyniki referendum sfałszowane zostały przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Związku Sowieckiego. Oficjalne komunikaty podawały sfałszowane wyniki referendum, informując, że Polacy głosowali „3xTak” i zaakceptowali przemiany polityczne i gospodarcze wprowadzane przez komunistów. Rzeczywisty wynik referendum był zupełnie inny: Polacy zaakceptowali jedynie […]

czytaj dalej