XXVII Pielgrzymka NSZ do Kałkowa

Relacja z XXVII Pielgrzymki ZŻNSZ do Kałkowa

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W dniach 25–27 czerwca 2021 roku odbyła się XXVII pielgrzymka Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Matki Boskiej, Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie. Tradycję corocznych pielgrzymek do Kałkowa zapoczątkowali weterani Narodowych Sił Zbrojnych, których staraniem powstała pierwsza w Polsce kaplica poświęcona NSZ, usytuowana w Golgocie – Martyrologium Narodu Polskiego.

W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział czworo kombatantów – żołnierzy podziemia narodowego oraz liczne grono członków i sympatyków Związku Żołnierzy NSZ z całej Polski. Uczestnicy pielgrzymki mieli okazję wziąć udział w zawodach strzeleckich, posłuchać wspomnień kombatantów oraz spotkać się przy ognisku i wspólnym śpiewaniu pieśni partyzanckich. Nie zabrakło elementów duchowych – przy blasku świec została odprawiona nocna droga krzyżowa, modlitwa przy pomniku poświęconym żołnierzom Brygady Świętokrzyskiej NSZ w Starachowicach oraz wspólny różaniec w pobliskim kościele.

Ukoronowaniem pielgrzymki była uroczysta niedzielna msza święta w intencjach poległych i zmarłych żołnierzy NSZ oraz zmarłych członków Związku Żołnierzy NSZ. Mszy przewodniczył ks. Zbigniew Stanios, kustosz Sanktuarium w Kałkowie, od lat wspierającego środowisko Związku Żołnierzy NSZ, a wśród koncelebransów znaleźli się ks. kan. Kazimierz Łukjaniuk z Nowogardu i o. Mieczysław Sołowiej z Warszawy. W czasie mszy nastąpiło poświęcenie imiennych ryngrafów dla członków Związku Żołnierzy NSZ. W Pielgrzymce wzięły udział liczne poczty sztandarowe Związku Żołnierzy NSZ niemal z całej Polski: Zarządu Głównego, Okręgów i Kół.

Po mszy uczestnicy uroczystości w pochodzie przemaszerowali  do, znajdującej się w Golgocie, kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Szczecin. Tablicę odsłaniali: płk Antoni Olbromski i Grzegorz Kozak prezes Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy NSZ.

Dalsza część uroczystości odbyła się przed Golgotą – Martyrologium Narodu Polskiego. Tutaj nastąpiło wręczenie imiennych ryngrafów członkom Związku Żołnierzy NSZ. Ryngrafy wręczali: mjr Bogdan Eubich i Karol Wołek prezes Związku Żołnierzy NSZ. Ostatnim punktem programu było rozwinięcie przez uczestników pielgrzymki stumetrowej flagi Polski w hołdzie żołnierzom narodowego podziemia.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy do udziału w XXVIII Pielgrzymce ZŻNSZ do Sanktuarium w Kałkowie za rok.