Kalendarium 29 czerwca

czerwiec kalendarium

Kalendarium: 29 czerwca

1940

W wąwozie pod wsią Rury Jezuickie (obecnie w granicach Lublina) Niemcy rozstrzelali 45 Polaków z więzienia na Zamku Lubelskim. W wąwozie w pięciu masowych egzekucjach Niemcy, w ramach akcji AB (Nadzwyczajna Akcja Pacyfikacyjna), zamordowali prawie 500 Polaków, głównie przedstawicieli polskiej inteligencji, m.in.: nauczycieli, urzędników, księży.

1946

Szósta i ostatnia próba rozbicia, przed zaplanowanym na 30.06.1946 roku referendum ludowym, lokalu wyborczego w Ligocie, powiat bielski, przez żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”. Po 4-godzinnym szturmie oddziały NSZ zrezygnowały z rozbicia lokalu.

1949

Komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał na karę śmierci za walkę o niepodległość Polski ppor. Józefa Kozłowskiego ps. „Las”, „Vis” komendanta Okręgu XVI „Orzeł” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Wyrok wykonano 12.08.1949 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.