kalendarium NSZ 7 II

Kalendarium 7 lutego

kalendarium luty

Kalendarium: 7 lutego

1916

W Ulanowie k. Niska urodziła się mjr Maria Eleonora Mirecka-Loryś ps. „Marta”, „Mucha”, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej, Komendantka Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet, Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, po wojnie członek Zarządu Głównego Związku Polek w Ameryce i dyrektor Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej.

1944

W Warszawie gestapo przeprowadziło rewizję w dwóch placówkach oo. salezjanów. Aresztowano prawie 50 zakonników. Większość z nich wysłano do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz.

1948

W Lisiogórze, powiat przasnyski, patrol st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” z Komendy Powiatu „Ciężki-Wisła” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zlikwidował współpracującego z Urzędem Bezpieczeństwa członka komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej.