Listy okolicznościowe nadesłane w ramach ogólnopolskich uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego

Aktualności

Zamieszczamy listy okolicznościowe oraz nadesłane potwierdzenia udziału w Komitecie Honorowym ogólnopolskich uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, które odbyły się w Drozdowie i Łomży. List wystosował m.in. prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Kaczyński, Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość, dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

W skład Komitetu Honorowego ogólnopolskich uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego weszli:

prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

Paweł Soloch – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Jarosław Kaczyński – Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość

prof. Jan Żaryn – senator RP

Robert Winnicki – poseł na Sejm RP

Sylwester Chruszcz – poseł na sejm RP

Adam Andruszkiewicz – poseł na Sejm RP

Jacek Bogucki – poseł na Sejm RP

Kazimierz Gwiazdowski – poseł na Sejm RP

Bernadeta Krynicka – poseł na Sejm RP

Jerzy Małecki – poseł na Sejm RP

Paweł Grabowski – poseł na Sejm RP

dr Jan Mosiński – poseł na Sejm RP

Lech Antoni Kołakowski – poseł na Sejm RP

Adam Ołdakowski – poseł na Sejm RP

Piotr Apel – poseł na Sejm RP

Józefa Hrynkiewicz – poseł na Sejm RP

Andrzej Pająk – senator RP

Jan Hamerski – senator RP

dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

prof. dr hab. Mirosław Golon – Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku

prof. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski

Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki

Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski

Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski

Samorządy i organizacje społeczne:

Marek Olbryś – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża

Elżbieta Parzych – Starosta Łomżyński

Krzysztof Kozicki – Wójt Gminy Piątnica

Piotr Kłys – Wójt Gminy Łomża

Karol Wołek – Prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Duchowieństwo:

bp Janusz Stepnowski – biskup łomżyński

bp Stanisław Stefanek

Jarosław Wąsowicz SDB

Andrzej Popielski

Aleksander Suchocki

Osoby:

dr Wojciech Muszyński – IPN Warszawa

dr Rafał Sierchuła – IPN Poznań

Leszek Żebrowski – historyk

dr Krzysztof Kawęcki

prof. Mieczysław Ryba

prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

prof. Marek Chodakiewicz

Patronat Medialny:

Miesięcznik „W Sieci Historii”

Kwartalnik „Myśl.pl”

Kwartalnik naukowy „Glaukopis”

Portal Informacyjny „wMeritum”