Obchody XXX-lecia ZŻNSZ w Warszawie

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W 1990 roku żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Jaszczurczego i innych narodowych formacji niepodległościowych państwa polskiego powołali do życia Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – organizację działającą na rzecz upamiętniania działalności wyżej wymienionych formacji. W roku 2000 Związek otworzył się na młode pokolenie Polaków, pragnących kultywować tradycje narodowe i upamiętniać dorobek narodowych formacji państwa podziemnego.

W ostatnią sobotę w Warszawie odbyły się uroczystości 30. rocznicy założenia Związku Żołnierzy NSZ. Rozpoczęła je msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego celebrowana przez kapelanów Związku i księży zaprzyjaźnionych ze Związkiem. Mszę koncelebrowali o. Mieczysław Sołowiej SI i ks. Jarosław Wąsowicz, a przewodniczył jej ks. Ryszard Jurak z Lublina. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie Związku, członkowie zaprzyjaźnionych organizacji społecznych oraz rodziny żołnierzy NSZ. Bohaterami uroczystości byli weterani, którzy zjechali do Warszawy z całej Polski. Byli z nami: ppłk Eugeniusz Zarzycki ps. „Norman” − żołnierz NSZ; ppłk Stefan Pastewka ps. „Jurek” − żołnierz AK, prześladowany i więziony przez władze komunistyczne; mjr Bogdan Eubich ps. „Matros” − żołnierz Brygady Świętokrzyskiej NSZ; kpt. Stanisław Ambrozik ps. „Malarski” − żołnierz NSZ; kpt. Mieczysław Cybulski ps. „Ostry” − żołnierz NSZ i więzień aparatu komunistycznego; kpt. Władysław Wołodko − żołnierz WiN; kpt. Leszek Zabłocki ps. „Jola” − żołnierz OW ZJ, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych; kpt. Bronisław Pakuła − żołnierz WiN; por. Józef Dąbrowski; por. Antoni Jankowski ps. „Rysiek” − żołnierz NSZ, prezes Okręgu Łomża ZŻNSZ; por. Julian Wyszomirski ps. „Brzoza” − żołnierz NSZ, powstaniec warszawski; por. Józef Kwidziński – żołnierz 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka; Jan Jabłoniec ps. „Fiat” − żołnierz WiN; Janina Kędziora; Mieczysław Pogodziński – prezes Związku Sybiraków; Janusz Ratajczak ps. „Maciej” – powstaniec warszawski; Longin Rozwadowski; Janina Piasek ps. „Biała” – żołnierz NSZ; Zdzisław Życieński ps. „Skrzetuski”, „Krzysztof” − żołnierz NSZ; Władysław Tyll.

Druga część uroczystości odbyła się w sali konferencyjnej Katedry Polowej, a poprowadził ją prezes Okręgu Mazowieckiego ZŻNSZ Lesław Gierczuk. Po odśpiewaniu hymnu Polski i odmówieniu modlitwy za poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy NSZ i członków ZŻNSZ zebrani na uroczystości wysłuchali okolicznych przemówień. List Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przeczytał Paweł Głogowski. Prowadzący przeczytał list od kpt. Zbigniewa Nowiny-Boznańskiego, związanego ze Związkiem od jego powstania.

Usłyszeliśmy również pozdrowienia w formie nagrania wideo od ppłk. Jana Zalewskiego i Piotra Karpowicza. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń, ryngrafów i pamiątek. Zdzisław Szwed, członek Zarządu Województwa Lubelskiego, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawierskiego wręczył prezesowi ZŻNSZ pamiątkowy grawerton. Medale pamiątkowe z okazji 75-lecia NSZ otrzymali: ks. płk Mariusz Tołwiński – proboszcz Katedry Polowej WP, Marlena Syrnicka z Okręgu Łomża, Lesław Gierczuk – prezes Okręgu Mazowieckiego oraz Paweł Karliński – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego.

Kolejnym punktem programu była prezentacja dokonań Związku Żołnierzy NSZ w latach 1990–2020. Po wystąpieniu prezesa Zarządu Głównego ZŻNSZ Karola Wołka, który zaprezentował działalność Zarządu Głównego, odbyły się prezentacje prezesów poszczególnych Okręgów oraz Sekcji Sportowo-Obronnej ZŻNSZ. Na koniec tej części wystąpił kpt. Leszek Zabłocki, który przypomniał wszystkim, że codziennie jesteśmy żołnierzami Narodowych Si Zbrojnych.

Przedstawienie planów Związku Żołnierzy NSZ – wśród których należy wymienić rozwój strony Związku, dokumentację archiwum cyfrowego ZŻNSZ, rozwój Sekcji Sportowo-Obronnej, współpracę z Wojskiem Polskim, publikacje wspomnień i notacje z kombatantami – oraz wspólne odmówienie modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych zakończyły uroczystości.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na uroczystości XXX-lecia ZŻNSZ i tym, którzy od lat wspierają działalność Związku. Zapraszamy do dalszej współpracy.