Odznaczenie ks. Jarosława Wąsowicza i spotkanie z dziećmi z Wileńszczyzny

Aktualności

W dniu 4 sierpnia 2022 roku w Fordonie członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych spotkali się z polskimi dziećmi z Wileńszczyzny i Ukrainy. Kolejne wakacje dzieci z Kresów Wschodnich spędzają w Polsce, pod opieką księdza Jarosława Wąsowicza. Gościny użyczają im ojcowie salezjanie w parafii św. Marka w Bydgoszczy, a opieką otaczają Bydgoscy Patrioci.

W dniu dzisiejszym dla naszych polskich dzieci z niezwykłą śpiewaną lekcją historii wystąpił Paweł Piekarczyk. Pomiędzy pieśniami opowiadał o walce polskich żołnierzy o Kresy i o wolność Polski z okupantami niemieckim i sowieckim, a także o powstaniach. W trakcie występu wyświetlane były filmy o Żołnierzach Wyklętych. Młodzież wtórowała artyście przy wykonywanych pieśniach.

Po koncercie ksiądz Jarosław Wąsowicz został udekorowany przez Alicję Siałkowską Medalem 75-cio lecia Narodowych Sił Zbrojnych za zasługi dla NSZ i walkę o pamięć o polskich bohaterach narodowych.

Alicja Siałkowska członek Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ opowiedziała dzieciom z Wileńszczyzny historię swojej rodziny pochodzącej z Wilna. Mówiła o dziadku, dziennikarzu narodowego Dziennika Wileńskiego, wywiezionym do łagru przez sowietów we wrześniu 1939 roku i jego szlaku bojowym w Armii Andersa.

Dzięki takim spotkaniom i pobytom w Polsce dzieci z Wileńszczyzny i Ukrainy poznają historię ojczyzny i naszą tęsknotę za Wilnem i Kresami.