Pogrzeb kpt. Leszka Zabłockiego

Ostatnie pożegnanie kpt. Leszka Zabłockiego ps. „Jola”

Aktualności Wspomnienia
W dniu 22 lipca 2022 r. w Warszawie odbył się pogrzeb kpt. Leszka Zabłockiego ps. „Jola”. Po mszy świętej, odprawionej w kościele pw. św. Karola Boromeusza, uczestnicy uroczystości pogrzebowych udali się do rodzinnego grobowca na Cmentarzu Powązkowskim (kwatera 112-6-13), gdzie spoczęły prochy kapitana.

W ostatniej drodze kpt. Leszkowi Zabłockiemu towarzyszyli przedstawiciele Zarządu Głównego, Rady Naczelnej oraz Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Uroczystości pogrzebowe odbyły się z udziałem wojskowej asysty honorowej.

Kpt. Leszek Zabłocki: przedwojenny harcerz, we wrześniu 1939 roku w czasie oblężenia Warszawy przez Niemców w oddziałach przeciwlotniczych gaszących pożary po nalotach niemieckich na cele cywilne. W konspiracji niepodległościowej w latach 1939-1942 w Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy.

Aresztowany przez gestapo w dniu 18.09.1942 roku. Brutalnie bity w czasie śledztwa w siedzibie gestapo przy ul. Szucha. W więzieniu na Pawiaku spędził 4 miesiące w odosobnieniu w pojedynczej celi. Nie przyznał się do działalności konspiracyjnej. Więzień niemieckich obozów koncentracyjnych w latach 1943-1945: KL Majdanek, KL Gross-Rosen, KL Flossenbürg w Leitmeritz.

Po powrocie z obozu koncentracyjnego skończył szkoły i pracował jako bankowiec. Okupant sowiecki nie dowiedział się o jego przynależności do Związku Jaszczurczego.

Do końca oddany Polsce – członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego oraz Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Oświęcimskim, Medalem „Pro Memoria” oraz Medalem „Pro Patria”.

Zmarł kpt. Leszek Zabłocki ps. „Jola”

Wspomnienia kpt. Leszka Zabłockiego ps. „Jola”