Koło Rogoźno Związku Żołnierzy NSZ – działalność w 2022 roku

Aktualności

Relacja z działalności w 2022 roku Koła Rogoźno Okręgu Wielkopolska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

W 2022 roku z inicjatywy członków Koła Rogoźno Związku Żołnierzy NSZ na skwerze Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Rogoźnie zainstalowano cztery tablice informacyjne poświęcone polskiemu Ruchowi Narodowemu z terenu Gminy Rogoźno oraz podziemiu narodowemu okresu okupacji:
• Ruch Narodowy,
•  Leon Cybulski ps. „Znicz”,
• Narodowe Siły Zbrojne,
• Brygada Świętokrzyska NSZ.

Kilka tygodni później na skwerze zamontowano baner z cytatem Romana Dmowskiego, jednego z ojców niepodległości. Skwer Żołnierzy NSZ wyróżnia się dzięki umieszczeniu na nim, przez władze miasta, nowego masztu, na którym powiewa flaga Polski.

Kolejną inicjatywą, zrealizowaną w listopadzie 2022 roku przez członków Koła Rogoźno, są tablice poświęcone:
• por. Leonowi Cybulskiemu ps. „Znicz” urodzonemu w Parkowie,
• Narodowym Siłom Zbrojnym.
Tablice stoją przy Drodze Słomowskiej w Parkowie, w okolicy domu, w którym mieszkał por. Cybulski.

W minionym roku na skwerze Żołnierzy NSZ członkowie Koła Rogoźno zorganizowali szereg uroczystości patriotycznych, począwszy od Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przez Dzień Pamięci żołnierzy podziemia narodowego, po rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Uczestniczyły w nich liczne delegacje, m.in.: władz miasta, radnych miejskich i powiatu oraz posłów na Sejm RP.

Koło Rogoźno współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną z Rogoźna, której systematycznie przekazuje materiały historyczne dot. Narodowych Sił Zbrojnych. Są one przeznaczane na nagrody dla młodzieży.

Koledzy z Rogoźna tworzą jedno z najprężniej działających Kół w Okręgu Wielkopolska Związku Żołnierzy NSZ. Od lat działa tam sekcja sportowa, której członkowie szkolą się na strzelnicy sportowej oraz w ramach zajęć ze sportów walki