Zmarł kpt. Leszek Zabłocki ps. „Jola”

Aktualności
W Warszawie 13 lipca 2022 r., w wieku 97 lat, zmarł kpt. Leszek Zabłocki ps. „Jola”.

Przedwojenny harcerz, we wrześniu 1939 roku w czasie oblężenia Warszawy przez Niemców w oddziałach przeciwlotniczych gaszących pożary po nalotach niemieckich na cele cywilne. W konspiracji niepodległościowej w latach 1939-1942 w Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy. Aresztowany przez gestapo w dniu 18.09.1942 roku. Brutalnie bity w czasie śledztwa w siedzibie gestapo przy ul. Szucha. W więzieniu na Pawiaku spędził 4 miesiące w odosobnieniu w pojedynczej celi. Nie przyznał się do działalności konspiracyjnej. Więzień niemieckich obozów koncentracyjnych w latach 1943-1945: KL Majdanek, KL Gross-Rosen, KL Flossenbürg w Leitmeritz. Po powrocie z obozu koncentracyjnego skończył szkoły i pracował jako bankowiec. Okupant sowiecki nie dowiedział się o jego przynależności do Związku Jaszczurczego.

Do końca oddany Polsce – członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego oraz Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Dopóki sił mu starczyło brał udział we wszelkich wydarzeniach, na których mógł podzielić się swoją historią i spojrzeniem na świat.

Wspomnienia kpt. Leszka Zabłockiego ps. „Jola”