Na wieczną wartę odszedł płk dr Zenon Markiewicz ps. „Mały Wacek”

Aktualności

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 15 lipca 2022 roku w godzinach popołudniowych na wieczną wartę odszedł płk dr Zenon Markiewicz ps. „Mały Wacek” żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału por. Stanisława Grabdy ps. „Bem”.

Zenon Markiewicz urodził się 13 lutego 1929 roku w Pierzchnicy koło Kielc w wielodzietnej rodzinie. Wychowywali go dziadkowie oraz wujkowie, m.in. późniejszy oficer Brygady Świętokrzyskiej NSZ por./mjr Wacław Michalski ps. „Żur”. Podczas niemieckiej okupacji wszyscy włączyli się w konspiracyjną działalność niepodległościową. Na terenie Ziemi Świętokrzyskiej silną strukturę już od 1939 roku posiadała Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy, która później współtworzyła Narodowe Siły Zbrojne. W szeregach OW ZJ działali wujkowie Zenona, a on sam pomagał jako goniec i łącznik, często pokonując trasę Pierzchnica–Chmielnik.

W czerwcu 1943 roku 14-letni Zenon Markiewicz został zaprzysiężony do NSZ. Przysięgę złożył przed oficerami NSZ: Teodorem Dynerowiczem, Czesławem Marcjanem i Wacławem Michalskim. Pod pseudonimem „Mały Wacek” został przydzielony pod komendę Teodora Dynerowicza ps. „Ułan” do obsługi punktu obserwacyjnego. Na przełomie lat 1943/1944 przeszedł przeszkolenie wojskowe i nawiązał kontakt z oddziałem por. Stanisława Grabdy ps. „Vir-Olszyna”, „Bem”. W dniu 10 sierpnia 1944 roku wraz z innymi ochotnikami przybył na punkt zbiorczy Brygady Świętokrzyskiej NSZ i zameldował się u por. „Bema”. Nie wyszedł z Brygadą z Polski, bo na rozkaz wuja por. Wacława Michalskiego ps. „Żur” został odesłany do domu. Po wojnie na ziemiach odzyskanych w okolicach Złotorii prowadził bazę przetrwania dla byłych żołnierzy NSZ.

Zenon Markiewicz ukończył  Wyższą Szkołę Ekonomiczną we Wrocławiu. W 1980 roku doktoryzował się. Przez wiele lat wykładał na Wyższej Szkole Handlowej i Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Był wieloletnim wiceprezesem Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy NSZ. Jest kolekcjonerem pamiątek historycznych związanych z Brygadą Świętokrzyską NSZ, a także autorem monografii oddziału por. Stanisława Grabdy ps. „Bem”.

Płk Zenon Markiewicz ps. „Mały Wacek” odznaczony został m.in.: Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.