Por. Tadeusz Gaertner ps. „Kruk”.

Druga rocznica śmierci por. Tadeusza Gaertnera ps. „Grot”

Aktualności

Dwa lata temu, 11 sierpnia 2019 roku przed północą, odszedł na wieczną wartę por. Tadeusz Gaertner ps. „Kruk”, „Grot” – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca Grupy „Pasieka” NSZ, aktywny członek Związku Żołnierzy NSZ.

Odszedł nasz wspaniały starszy kolega, nasz mentor i autorytet. Człowiek wielu talentów − pięknie rysował i malował, pisał wiersze, śpiewał, opowiadał anegdoty, był instruktorem harcerskim, wychowawcą wielu pokoleń młodych ludzi. Zawsze pełen werwy i humoru, miał iskrę w oku i to coś…, dlatego nazywaliśmy go naszym „Wodzem”. Bardzo nam brakuje Pana Tadeusza.

Tadeusz Gaertner urodził się 20 października 1928 roku w Obornikach Wielkopolskich. Do Narodowych Sił Zbrojnych wstąpił na terenie Skarżyska Kamiennej na jesieni 1943 roku. Posługiwał się konspiracyjnymi pseudonimami „Kruk”, „Grot”. Początkowo był kurierem, oraz obserwował ruch niemieckich transportów wojskowych. W okresie od maja 1944 do lipca 1945 roku Gaertner zerwał kontakty z organizacją z powodu wyjazdu jego rodziny ze Skarżyska. Kontynuował działalność niepodległościową od wiosny 1947 roku, gdy zaczął tworzyć i rozbudowywać siatkę konspiracyjną NSZ na terenie powiatu bolesławskiego. Wiosną 1948 roku powstała Grupa „Dolny Śląsk” im. Józefa Piłsudskiego kryptonim „Pasieka” − samodzielna grupa Narodowych Sił Zbrojnych, której dowódcą został Tadeusz Gaertner. Zajmowała się działalnością wydawniczo-propagandową oraz wywiadowczą. Prowadzono m.in. kolportaż druków ulotnych wśród ludności oraz nasłuch radiowy.

W 1949 roku UB zdekonspirowało grupę. W dniach 24−26 marca 1949 roku aresztowano prawie wszystkich jej członków. 25 sierpnia 1949 roku Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu skazał Tadeusza Gaertnera ps. „Grot” na 12 lat więzienia, utratę praw obywatelskich i honorowych na 5 lat oraz utratę mienia. Odsiedział w komunistycznych więzieniach 6 lat. Najpierw był przetrzymywany w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu, a następnie został przeniesiony do Rawicza.

W dniu 22 sierpnia 2000 roku Tadeusz Gaertner ps. „Grot” decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został mianowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Por. Gaertner za wybitne zasługi w obronnie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego został odznaczony Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości.