kalendarium NSZ 10 VIII

Kalendarium 10 sierpnia

kalendarium sierpień

Kalendarium 10 sierpnia

1929

W Warszawie urodził się Andrzej Kułakowski, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej, słynny chirurg, onkolog.

1944

Na mocy rozkazu komendanta Okręgu Kieleckiego Narodowych Sił Zbrojnych mjr. Wacława Czermińskiego ps. „Olgierd Mirski”, powołano Brygadę Świętokrzyską NSZ.

1944

Żołnierze Rejonu Małogoszcz Narodowych Sił Zbrojnych aresztowali konfidenta gestapo i jego konkubinę, który podczas przesłuchania przyznał się do współpracy z Niemcami. Oboje zostali zlikwidowani w lesie Jarków k. Małogoszcza, powiat jędrzejowski.

1947

Pod Gierwatami, powiat ostrołęcki, żołnierze oddziału chor. Witolda Boruckiego ps. „Babinicz” z XVI Okręgu krypt. „Tęcza” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego walczyli z komunistyczną grupą operacyjną Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego-Urzędu Bezpieczeństwa.