Zmarł kpt. Konstanty Kopf ps. „Pewny”

Aktualności

W Krakowie w niedzielę 30 stycznia 2022 roku, w wieku 98 lat, zmarł kpt. Konstanty Kopf ps. „Pewny”, „Głowacki”, działacz Młodzieży Wszechpolskiej, żołnierz Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych, wieloletni prezes Okręgu Małopolskiego Związku Żołnierzy NSZ.

Konstanty Kopf urodził się w 11 marca 1923 roku. W Rzeszowie ukończył I Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego. Przed wybuchem II wojny światowej działał w Młodzieży Wszechpolskiej. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku walczył jako ochotnik w obronie Rzeszowa. Po zakończeniu działań wojennych włączył się w działalność polskiej konspiracji niepodległościowej. Wstąpił do Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy. Po powstaniu Narodowych Sił Zbrojnych został żołnierzem Pogotowia Akcji Specjalnej NSZ. Pełnił służbę w oddziale kpt. Władysława Puzio ps. „Tokaj”. Pod pseudonimami „Pewny” i „Głowacki” walczył przeciw Niemcom, sowietom i Ukraińcom. Za odwagę na polu walki (wyniesienie ciężko rannego dowódcy) został odznaczony Krzyżem Walecznych. Podczas służby w polskich zbrojnych formacjach niepodległościowych awansował do stopnia sierżanta.

W 1946 roku sierż. Kopf ps. „Pewny” został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Przez prawie dwa lata w komunistycznym więzieniu w Rzeszowie był poddawany bestialskim torturom, m.in. rażeniu prądem. Mimo tych okrucieństw nie wydał nikogo. Po zwolnieniu z więzienia osiedlił się w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył studia prawnicze. Kontynuował karierę naukową, wykładając prawo na UJ.

Od 1990 roku, będąc już na emeryturze, zaangażował się w tworzenie struktur Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na terenie Małopolski. W latach 1997–2021 pełnił funkcję prezesa Okręgu Małopolskiego Związku Żołnierzy NSZ. Zasiadał również w Radzie Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Małopolskiej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Małopolskim. Z kapitanem Kopfem spotykaliśmy się na wielu uroczystościach, m.in. w Kałkowie-Godowie i na 75-leciu Narodowych Sił Zbrojnych. W 2011 roku minister obrony narodowej awansował go na stopień kapitana Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

Kpt. Konstanty Kopf odznaczony został: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Medalem „Pro Patria”, Medalem Obrońcy Ojczyzny 1939–1945, Krzyżem Więźnia Politycznego.