101. jubileusz mjr. Zbigniewa Kryńskiego ps. „Rekin”

Aktualności

W dniu 1 maja 2022 roku swoje 101. urodziny obchodził mjr Zbigniew Kryński ps. „Rekin”, żołnierz Wojska Polskiego, Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, działacz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

Z okazji 101. jubileuszu mjr. Kryńskiego delegacja Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych odwiedziła szanownego Jubilata, przekazała mu życzenia od członków ZŻNSZ oraz wręczyła skromny upominek i kwiaty.


Zbigniew Kryński w 1939 roku wstąpił jako ochotnik do Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga. W dniach 2–5 października 1939 roku wziął udział w bitwie z Niemcami pod Kockiem. Po kapitulacji SGO „Polesie” wrócił do rodzinnego domu w Smarklicach, powiat siemiatycki. Od grudnia 1940 roku był żołnierzem ZWZ-AK Ośrodek Drohiczyn. Uczestniczył w akcji „Burza”. Następnie kontynuował walkę o niepodległą Polskę w szeregach NSZ, walcząc z sowieckim okupantem i komunistami. Do września 1945 roku dowodził 60-osobowym oddziałem zbrojnym. Po zabezpieczeniu swoich żołnierzy m.in. w niezbędne dokumenty rozwiązał oddział i 29 września 1945 roku ujawnił się w Warszawie. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali mjr. Kryńskiego ps. „Rekin” w Szczecinie. Był więziony do połowy 1947 roku. Od 1992 roku aktywnie działał w Związku Żołnierzy NSZ Okręg Szczecin.

Mjr Zbigniew Kryński ps. „Rekin” w uznaniu zasług odznaczony został: Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem za Udział z Wojnie Obronnej 1939 oraz Medalem 75-lecia NSZ.

Poniżej życiorys  mjr. Zbigniewa Kryńskiego ps. „Rekin”: