10. rocznica śmierci prof. Wiesława Chrzanowskiego

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W dniach 28 i 29 kwietnia 2022 roku w Warszawie odbyły się uroczyste obchody 10. rocznicy śmierci prof. Wiesława Chrzanowskiego – adwokata i polityka, profesora nauk prawnych, żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej–Armii Krajowej oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, powstańca warszawskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Marszałka Sejmu RP I kadencji, senatora RP.

W przededniu rocznicy śmierci w kościele pw. św. Aleksandra została odprawiona msza święta w intencji profesora. Mszy przewodniczył ks. prał. kan. pułk. Straży Granicznej dr Zbigniew Kępa. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dr hab. Grzegorz Bachanek. Mszę uświetnił poczet sztandarowy Straży Marszałkowskiej Sejmu RP.

Dzień później, w 10. rocznicę śmierci prof. Wiesława Chrzanowskiego, uczestnicy uroczystości spotkali się na Cmentarzu Powązkowskim, by złożyć kwiaty i wysłuchać okolicznościowych wystąpień przy grobie profesora. Honorową wartę wystawiły Służba Więzienna oraz 6. Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej. Po przybliżeniu postaci profesora przez Rafała Zgorzelskiego przemówienia wygłosili: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ Lesław Gierczuk oraz wiceprezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK prof. Wiesław Wysocki.

Dwudniowe uroczystości zakończyło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą profesora na terenie kompleksu budynków Sejmu RP.

Głównym organizatorem obchodów był Okręg Mazowiecki Związku Żołnierzy NSZ. Z ramienia Związku przygotowanie całości koordynował Rafał Zgorzelski. Uroczystości honorowym patronatem objęli Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek oraz Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, służb mundurowych, organizacji młodzieżowych, świata nauki oraz biznesu, m.in. reprezentanci władz Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz „Młodzieży Wszechpolskiej”.