Wspomnienia kpt. Leszka Zabłockiego ps. „Jola”

Aktualności Filmy

Kpt. Leszek Zabłocki ps. „Jola” ‒ przed wojną harcerz, we wrześniu 1939 r., w czasie oblężenia Warszawy przez Niemców, w oddziałach przeciwlotniczych gaszących pożary po nalotach niemieckich na cele cywilne. W latach 1939‒1942 w konspiracji niepodległościowej w Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy. Aresztowany przez gestapo w dniu 18 września 1942 r. Brutalnie bity w czasie śledztwa w siedzibie gestapo przy ul. Szucha w Warszawie. W więzieniu na Pawiaku spędził 4 miesiące w odosobnieniu w pojedynczej celi. Nie przyznał się do działalności konspiracyjnej. Więzień niemieckich obozów koncentracyjnych w latach 1943‒1945: KL Majdanek, KL Gross-Rosen, KL Flossenbürg w Leitmeritz. Po powrocie z obozu koncentracyjnego ukończył szkoły i pracował jako bankowiec. Okupant sowiecki nie dowiedział się o jego przynależności do Związku Jaszczurczego. Brał udział w operacji finansowania budowy rurociągu „Przyjaźń” i rafinerii w Płocku. Członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Produkcja: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego http://www.fkw.edu.pl/

Prowadzenie wywiadu: Karol Wołek
Operator kamery: Paweł Grabowski
Montaż: Anna Bajun

Sfinansowano przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.