Wspomnienia ppłk. Jana Zalewskiego ps. „Eugeniusz”

Aktualności Filmy

Ppłk Jan Zalewski ps. „Eugeniusz” służył w niepodległościowej konspiracji młodzieżowej od października 1939 r. Następnie był zastępcą oficera organizacyjnego w Sztabie Komendy Powiatu Węgrów Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). Po wkroczeniu okupanta sowieckiego aresztowany przez NKWD za działalność niepodległościową i uwięziony w Obozie Koncentracyjnym nr 10 w Rembertowie. Wywieziony przez okupanta sowieckiego z obozu NKWD w Rembertowie na Ural w grupie ok. 1500 żołnierzy i konspiratorów Polskiego Państwa Podziemnego. Wieloletni więzień sowieckich obozów koncentracyjnych, zmuszany do niewolniczej pracy przymusowej przez komunistów. W czasie pobytu w obozie NKWD w Rembertowie i na zesłaniu spotkał gen. Emila Fieldorfa ps. „Nil”. Po powrocie z zesłania pracował, przez okres okupacji sowieckiej, w budownictwie . Był prezesem Okręgu Mazowieckiego oraz wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Produkcja: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego http://www.fkw.edu.pl/

Prowadzenie wywiadu: Izabela Strojek
Operator kamery: Paweł Grabowski
Montaż: Anna Bajun

Sfinansowano przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.