Wspomnienia por. Józefa Dąbrowskiego ps. „Prędki”

Aktualności Filmy

Por. Józef Dąbrowski ps. „Prędki” w 1943 r. wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych Powiat Grajewo. Pełnił funkcję łącznika ‒ przekazywał tajne dokumenty, meldunki i rozkazy. Odpowiedzialny był też za przeprowadzanie żołnierzy NSZ przez granicę, pomagał w przenoszeniu broni. Po wojnie walczył w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym (NZW). W latach 1945‒1947 brał czynny udział w akcjach zbrojnych NZW: akcji rozbicia i rozbrojenia posterunku MO w Drygałach, w akcji na Bank Spółdzielczy w Grajewie w 1946 r. Skazany przez okupanta sowieckiego zaocznie na karę śmierci. UB nie zastało go w domu i tylko dlatego przeżył ‒ jego  koledzy z oddziału nie mieli tyle szczęścia, bo wszyscy aresztowani zostali zabici przez komunistów. Rodzinę wysiedlono i pozwolono jej wrócić do rodzinnego gospodarstwa dopiero po ogłoszeniu amnestii w 1947 r. W czasie okupacji sowieckiej, w latach 1945‒1989, inwigilowany i nachodzony przez UB i MO. Członek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomża.

Produkcja: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego http://www.fkw.edu.pl/

Prowadzenie wywiadu: Karol Wołek
Operator kamery i montaż: Anna Bajun

Sfinansowano przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.