Wspomnienia por. Włodzimierza Korsaka ps. „Dragon”

Aktualności Filmy

Por. Włodzimierz Korsak ps. „Dragon” ‒ łącznik w Armii Krajowej w Lublinie. Po wojnie w Pogotowiu Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (PAS NZW) w mieście Lublin. Wraz z oddziałem zorganizował i przeprowadził akcje na wszystkie banki i większe kasy na terenie miasta Lublin, zdobywając środki dla NZW do walki z okupantem sowieckim. Jego oddział PAS był tak wyspecjalizowany w akcjach na banki, że dowództwo NZW zleciło im wykonanie akcji w Krakowie.

Aresztowany w Krakowie przez UB, przeszedł okrutne śledztwo, w którym występował pod 2 nazwiskami i do niczego się nie przyznał. Uciekł z więzienia św. Michała w Krakowie w czasie akcji uwalniana więźniów przez oddział mjr. Józefa Kurasia ps. „Ogień”. W czasie ucieczki z komunistycznego więzienia spadł z wysokości ok. 6 metrów i doznał złamania podłużnego kości piszczelowej oraz otrzymał postrzał rykoszetem w rękę. Mimo tego, dzięki oficerkom, uciekł na pieszo z Krakowa.

Aresztowany ponownie za posiadanie broni i skazany przez komunistyczny sąd na 15 lat więzienia. Zwolniony wcześniej warunkowo z więzienia dzięki osobistemu wstawiennictwu Żyda, który był dyrektorem więziennictwa za okupacji sowieckiej. Włodzimierz Korsak w czasie okupacji niemieckiej pomógł temu Żydowi i jego rodzinie uciec z getta w Lublinie i dzięki temu ta rodzina lubelskich Żydów przeżyła wojnę.
Członek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Produkcja: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego http://www.fkw.edu.pl/

Prowadzenie wywiadu: Karol Wołek
Operator kamery: Paweł Grabowski
Montaż: Anna Bajun

Sfinansowano przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.