Akcja – świąteczne paczki dla Kombatantów

Aktualności

Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jest organizatorem świątecznej akcji przekazywania Kombatantom na Lubelszczyźnie upominków oraz kartek z życzeniami. Partnerem akcji jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

W akcję wręczania prezentów Kombatantom polskiego podziemia niepodległościowego zaangażowane zostało także najmłodsze pokolenie. Dzieci z lubelskich szkół są autorami kartek z życzeniami, które członkowie Związku Żołnierzy NSZ dostarczają naszym Bohaterom razem z upominkami.