Zmarła ppor. Władysława Jedynacka ps. „Wiktoria”

Aktualności

W dniu 8 listopada 2020 r., w wieku 97 lat, zmarła ppor. Władysława Jedynacka ps. „Wiktoria”. W czasie II wojny światowej była żołnierzem, utworzonej w 1942 r., Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet, pełniła funkcję łączniczki, kolporterki i kwatermistrza. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 11.30 w Kaplicy Cmentarnej w Leżajsku.

Władysława Jedynacka, Primo Voto Więcław, z domu Gwóźdź, urodziła się 23 lipca 1923 r. w Korniaktowie, powiat Łańcut. Pochodziła z rodziny zaangażowanej w działalność niepodległościową. Po wojnie wyszła za mąż za por. Ludwika Więcława ps. „Śląski”, żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, działacza Stronnictwa Narodowego. Ludwik Więcław został aresztowany za działalność antykomunistyczną w sierpniu 1948 r. i stracony na Zamku w Rzeszowie w dniu 5 września 1949 r.

Władysława Jedynacka została aresztowana w dniu 27 kwietnia 1949 r. przez Urząd Bezpieczeństwa i osadzona w więzieniu na Zamku w Rzeszowie. Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie skazał ją na karę 5 lat więzienia. Wyszła na wolność na mocy amnestii w sierpniu 1949 r. Początkowo przebywała w Nysie i Rozwadowie, aby po trzech latach wrócić do Leżajska. Poślubiła Franciszka Jedynackiego, który w pierwszym roku małżeństwa zmarł na zawał serca.

Władysława Jedynacka ps. „Wiktoria” przez wiele lat działała w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych często odwiedzali ppor. „Wiktorię” w Leżajsku, wszystkie wizyty przebiegały w serdecznej, rodzinnej atmosferze. Będzie nam bardzo brakowało Pani Władysławy, niezwykle serdecznej, otwartej osoby, wielkiej Bohaterki podziemia narodowego.

Cześć Jej Pamięci!