Wręczenie odznaczeń Kombatantkom NSZ z północnej Wielkopolski

Aktualności

W dniu 18 października 2018 roku członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Łukasz Suchanowski wręczył odznaczenia Związku Żołnierzy NSZ dwóm weterankom podziemia narodowego z północnej

Najpierw uhonorowano Medalem Pamiątkowym 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych p. Stanisławę Grabowską-Wądołowską (ur. 1924) – łączniczkę Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, siostrę legendarnych partyzantów PAS-NZW z ziemi łomżyńskiej – Stanisława Grabowskiego „Wiarusa” (1921-1952) i Józefa Grabowskiego „Visa” (1927-1951). Pani Stanisława Grabowska-Wądołowska za swoją działalność niepodległościową i pomoc rodzinie spędziła w komunistycznych więzieniach ponad 3,5 roku. Była więziona m.in. w Białymstoku i bydgoskim Fordonie. W marcu 2018 roku została uhonorowana przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie wspólnie z córką Barbarą Sinczykowską działają w szeregach Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych kultywując pamięć o żołnierzach podziemia narodowego.

Następnie złożono wizytę u por. Barbary Dziakowskiej ps. „Niewiem” (ur. 1932), która decyzją Prezydium ZG ZŻ NSZ została odznaczona Krzyżem Zasługi 25-lecia Związku Żołnierzy NSZ.Podczas ceremonii wręczenia odznaczenia towarzyszył jej brat i zarazem dowódca z czasów konspiracji – ppor. Tadeusz Gaertner ps. „Grot”, który dzisiaj świętuje jubileusz 90. urodzin. Zasłużona kombatantka działała w szeregach oddziału Narodowych Sił Zbrojnych – kryptonim „Pasieka” im. marszałka Józefa Piłsudskiego w latach 1948-1949.
Do głównych zadań grupy należało gromadzenie broni, drukowanie i kolportowanie materiałów propagandowych oraz prowadzenie wywiadu. W 1949 roku została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa i skazana na 5 lat więzienia. W ostatnich latach została uhonorowana Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.