XXX Pielgrzymka NSZ do Kałkowa-Godowa

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W ostatni weekend czerwca (28-30.06.2024 r.) zapraszamy do Sanktuarium Matki Boskiej, Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie na XXX Pielgrzymkę Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Poniżej prezentujemy plan uroczystości z wyszczególnionymi aktywnościami.

Organizatorem pielgrzymki jest Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ. Tradycję corocznych pielgrzymek do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej zapoczątkowali kombatanci NSZ jeszcze w latach 80. XX wieku. Co roku w pielgrzymkach NSZ uczestniczą przedstawiciele czterech pokoleń Polaków odwołujących się do ideałów i tradycji Narodowych Sił Zbrojnych – drugiej co do liczebności formacji podziemnego Wojska Polskiego, z którego każdy Polak ma prawo być dumny.

Partnerami tegorocznej pielgrzymki są: Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Beskidy” oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Kałkowianki”.

Program XXX Pielgrzymki Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Matki Boskiej, Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie w dniach 28-30 czerwca 2024 r.:

Piątek, 28.06.2024 r.

• 20.00 – Otwarty pokaz filmu o kombatantce NSZ ppor. Henryce Roszkowskiej pt. „Miłość w czasach terroru” (Aula Jana Pawła II w budynku Domu Pielgrzyma)

• 22.00 – Droga Krzyżowa – zbiórka przed Sanktuarium

Sobota, 29.06.2024 r.

• 15.00 – Piknik historyczny:

  • stoiska Okręgów ZŻNSZ i Sekcji Proobronnej
  • obozowisko partyzanckie
  • pokaz umundurowania i sprzętu żołnierzy z okresu II WŚ
  • inscenizacja historyczna
  • musztra wojskowa dla dzieci
  • stoisko gastronomiczne KGW „Kałkowianki” w Kałkowie
  • OSP Kałków – pokazy pierwszej pomocy oraz sprzętu strażackiego

• 18.30 – Koncerty:

  • Mateusz Markowski „MatiSolo” i Maciej Adamowicz „Seo”
  • Tadeusz „Tadek” Polkowski

• 20.00 – wspólne ognisko z weteranami (przy Golgocie)

Niedziela, 30.06.2024 r.

• 9.30 – Spotkanie z kombatantami NSZ (Aula im. Jana Pawła II), Wykład historyka Leszka Żebrowskiego pt. „Ideały Narodowych Sił Zbrojnych”

• 12.00 – Uroczysta msza święta w intencji zmarłych i żyjących członków ZŻNSZ

• 13.00 – Przejście do Kaplicy NSZ oraz odsłonięcie odnowionej kaplicy Zgrupowania „Chrobry II” w Golgocie – Martyrologium Narodu Polskiego, Apel Pamięci

Wystawy: Wojskowe odznaczenia „Baretki”, Droga do NSZ, Wybitne postacie NSZ

Przyłącz się do pielgrzymki. Kontakt e-mail: szczecin@nsz.com.pl