kalendarium NSZ 11 VIII

Kalendarium 11 sierpnia

kalendarium sierpień

Kalendarium 11 sierpnia

1901

W Gołębiu, powiat puławski, urodził się ksiądz Władysław Stańczak, kapelan w oddziale Narodowych Sił Zbrojnych ppłk. cc. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb”.

1944

W majątku Lasocin, powiat kielecki, sformowano Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych, w skład której weszły: 204. Pułk Piechoty Ziemi Kieleckiej NSZ i 202. Pułk Piechoty Ziemi Sandomierskiej NSZ (822 żołnierzy). Dowódcą Brygady został mjr Antoni Szacki ps. „Bohun”.

2019

W Rożnowie, powiat obornicki, zmarł por. Tadeusz Gaertner ps. „Grot”, „Kruk”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych „Pasieka”.