kalendarium NSZ 4 VIII

Kalendarium 4 sierpnia

kalendarium sierpień

Kalendarium 4 sierpnia

1945

W nocy 4/5 sierpnia poakowski oddział kpt. Antoniego Hedy ps. „Szary” rozbił więzienie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach, uwalniając 354 żołnierzy podziemia niepodległościowego. Wśród uwolnionych byli żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych m.in.: kpt. Zygmunt Rafalski ps. „Sulimczyk”, kpt. Józef Wyrwa ps. „Stary”, Maria Janina Orzechowska ps. „Grażyna”. Na kilka cel więziennych niestety nie starczyło trotylu, a przebywali w nich m.in. por. Włodzimierz Kołaczkiewicz ps. „Zawisza” i sierż. Władysław Kiczka ps. „Ryś”.

1951

Aresztowanie por. Zbigniewa Żwańskiego ps. „Noc” komendanta Powiatu Ostrów Mazowiecka Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, syna ppłk. Władysława Żwańskiego ps. „Błękit”, ostatniego komendanta Okręgu XV Białystok NZW. Wyrokiem komunistycznego Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku w lutym 1953 roku został skazany na karę dożywotniego więzienia.