kalendarium NSZ 9 X

Kalendarium 9 października

kalendarium październik

Kalendarium: 9 października

1929

W Łosicach-Kolonii Starostwo, powiat siedlecki, urodził się mjr Stanisław Wierzchucki ps. „Błyskawica”, „Sęp”, żołnierz oddziału „Wiąz” Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych, uczestnik kursu w Jacie Łukowskiej , twórca i wykonawca Kaplicy NSZ w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie.

1939

W Dobrczu, powiat bydgoski, Niemcy rozstrzelali około 800 Polaków i spalili ciała pomordowanych.

1943

W Warszawie zmarł nagle płk Stanisław Thiel ps. „Przemysław”, oficer Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych, mianowany pośmiertnie przez Prezydium Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej na stopień generała brygady.

1947

Żołnierze oddziału ppor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” z XVI Okręgu kryptonim „Orzeł” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego opanowali Baranowo, powiat ostrołęcki.