Brygada Świętokrzyska NSZ

Powołanie Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych

Aktualności
W dniu 11 sierpnia 1944 r. w majątku Lasocin została powołana Brygada Świętokrzyska NSZ. Była to jedyna utworzona przez dowództwo Narodowych Sił Zbrojnych koncentracja oddziałów akcji specjalnej NSZ, którą udało się przeprowadzić w 1944 r.

W skład Brygady Świętokrzyskiej weszły oddziały Akcji Specjalnej NSZ dotychczas czynne na terenie OW – V oraz oddziały świeżo sformowane.

Brygada składała się wówczas z: Kwatery Głównej, Sztabu, 202. pp Ziemi Sandomierskiej, 204. pp Ziemi Kieleckiej i oddziałów pomocniczych. Dowodzenie nad Brygadą objął mjr Antoni Szacki ps. „Bohun”, „Dąbrowski”.

(szf)