Zmarł kombatant NSZ por. Jan Robakowski ps. „Maruś”

Aktualności Życiorysy

Zmarł kombatant Narodowych Sił Zbrojnych por. Jan Robakowski ps. „Maruś”. Uroczysta msza pogrzebowa odbędzie się w dniu 6 marca 2021 roku o godz. 12.00 w Mostku (powiat miechowski).

Jan Robakowski (ur. 1926) wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych w lipcu 1943 roku. Przysięgę żołnierską złożył przed por. Władysławem Bacią ps. „Stefan” i otrzymał pseudonim „Maruś”. Służbę pełnił w oddziale partyzanckim NSZ w rejonie Kamienica-Buk na terenie powiatu miechowskiego. Walczył m.in. w potyczce z Niemcami pod wsią Dąbrowa koło Charsznicy. W oddziale leśnym Narodowych Sił Zbrojnych służył do końca 1944 roku. Od 1991 roku był członkiem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.