kalendarium NSZ 6 III

Kalendarium 6 marca

kalendarium marzec

Kalendarium: 6 marca

1945

Sowiecki gen. Iwan Sierow, jako Iwanow mianowany został głównym doradcą NKWD przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego PRL. Sierow był dowódcą NKWD, zastępcą Ławrientija Berii. Brał udział w mordowaniu polskich oficerów i więźniów w Charkowie, Katyniu i Miednoje w 1940 roku. Osobiście zorganizował i przeprowadził aresztowanie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, których przewieziono do więzienia NKWD na Łubiance (Moskwa).

1946

W Pietrzykach, powiat piski, oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem ppor. Jerzego Karwowskiego ps. „Newada” z Komendy Powiatu Łomża rozbroił posterunek MO.