kalendarium NSZ 12 VIII

Kalendarium 12 sierpnia

kalendarium sierpień

Kalendarium: 12 sierpnia

1927

W Nakle nad Notecią urodziła się mjr Maria Kowalewska ps. „Myszka” z Samodzielnego Batalionu im. Brygadiera Mączyńskiego Narodowych Sił Zbrojnych, sanitariuszka w powstaniu warszawskim na Woli.

1941

Ogłoszenie amnestii dla Polaków aresztowanych i deportowanych po agresji Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku. Amnestia była konsekwencją zawartego w dniu 30 lipca 1941 r. układu Sikorski–Majski, przywracającego stosunki dyplomatyczne pomiędzy II Rzeczpospolitą Polską i Związkiem Sowieckim, zerwane jednostronnie przez sowietów.

1946

W Łodygowicach, powiat żywiecki, połączone grupy sierż. Ludwika Byrskiego ps. „Żbik” i st. sierż. Stanisława Włocha ps. „Lis”, ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, zlikwidowały trzech funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa i komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej.

1954

Koło wsi Zaskrodzie, powiat kolneński, w zasadzce grupy operacyjnej Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zginął plut. Marian Borys ps. „Czarny” z komendy Powiatu Kolno Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1982

W USA zmarł ppłk Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb”, prawnik, cichociemny, oficer Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca 1. Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej, szef sztabu Brygady Świętokrzyskiej NSZ.