kalendarium nsz 19 maja

Kalendarium 19 maja

kalendarium maj

Kalendarium: 19 maja

1944

W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie rozstrzelali ponad 100 więźniów Pawiaka.

1948

Oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” w sile 12 ludzi wkroczył do wsi Węgrzynowo, powiat ciechanowski. Zorganizowano wiec, podczas którego „Rój” wygłosił przemówienie do mieszkańców. Rozstrzelano członka komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej, który przyznał, że współpracuje z Urzędem Bezpieczeństwa.