kalendarium nsz 20 maja

Kalendarium 20 maja

kalendarium maj

Kalendarium: 20 maja

1944

Pod Janowem Lubelskim oddziały 1. Pułku Legi Nadwiślańskiej Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem rtm. Leonadra Zub-Zdanowicza ps. „Dor”, „Ząb” stoczyły zwycięską walkę z konwojem niemieckim.

1944

W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie rozstrzelali ponad 160 więźniów Pawiaka.

1945

W nocy 20/21 maja 44 żołnierzy byłej Armii Krajowej pod dowództwem ppor. Edwarda Wasilewskiego ps. „Wichura” i ppor. Edmunda Świderskiego ps. „Wicher” rozbiło przejściowy obóz koncentracyjny NKWD w Rembertowie, uwalniając ponad 500 więźniów. Uwolniono m.in. mjr. Włodzimierza Kozakiewicza ps. „Barry” szefa IV Oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1947

We wsi Olszyny, powiat ostrołęcki, podczas narady dowódców oddziałów Okręgu Mazowsze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego podjęto decyzję o kontynuowaniu walki. Zmieniono kryptonim okręgu na „Orzeł”. Nowym komendantem Okręgu wybrano chor. Józefa Kozłowskiego ps. „Las”.