Zmarł ppor. Wacław Wojciechowski ps. „Wacek” (1923−2020)

Aktualności Życiorysy

Z przykrością zawiadamiamy, że 23 września 2020 r. w Chicago odszedł na wieczną wartę, przeżywszy 97 lat, ppor. Wacław Wojciechowski ps. „Wacek” − żołnierz NOW/AK, działacz Stronnictwa Narodowego, powstaniec warszawski, kawaler Krzyża Walecznych.

Urodził się 24 sierpnia 1923 r. W kwietniu 1940 r. przystąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej. Przyjął pseudonim „Gryz”. Podczas okupacji niemieckiej służył w oddziałach dywersyjnych NOW i AK. W maju 1944 r. został zastępcą dowódcy Plutonu Specjalnego 1908. w Batalionie NOW-AK „Antoni”. Wziął udział w powstaniu warszawskim. Uczestniczył w ciężkich walkach na pierwszej linii frontu przeciwko okupantowi niemieckiemu na Woli, Starówce i Śródmieściu. Był zastępcą dowódcy oddziału „Tygrysy Woli”. Za męstwo wykazane w walce został awansowany do stopnia podporucznika oraz odznaczony Krzyżem Walecznych przez Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego ps. „Bór”. Po upadku powstania dostał się do niewoli niemieckiej, w której przebywał do 29 kwietnia 1945 r.

Ppor. „Wacek” od 1948 r. zaangażował się w działalność emigracyjnego Stronnictwa Narodowego. W czerwcu 1951 r. przybył do Warszawy, aby tworzyć siatkę wywiadowczą SN. Po 14 miesiącach działalności siatka została rozbita przez funkcjonariuszy UB. Przed aresztowaniem uratowała go ucieczka na Zachód. W 1953 r. został zaocznie skazany na karę śmierci.

W 1956 r. Wacław Wojciechowski wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, w których przebywał do końca swojego życia. Nie należał do żadnej organizacji kombatanckiej. W lipcu 2020 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Cześć Jego Pamięci!