Relacja z X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Aktualności

W dniu 21 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste podsumowanie X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, którego organizatorem głównym jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. W gronie organizatorów znaleźli się również: XXIX LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w LublinieZwiązek Żołnierzy Narodowych Sił ZbrojnychStowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

Do Lublina z całej Polski przyjechali laureaci Konkursu wraz z opiekunami, razem ponad 100 osób. W tym roku nagrodzonych oraz wyróżnionych było 61 prac uczniów z całej Polski. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w obecności większości laureatów, ich opiekunów i nauczycieli oraz znamienitych gości.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych. Obecni byli:

Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, w imieniu Ministra Edukacji Narodowej prof. Przemysława Czarnka;
Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego;
Magdalena Śladecka – Naczelnik BEN IPN Oddział w Lublinie, w imieniu Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka;
ppłk Jacek Otręba – dowódca 21. Batalionu Lekkiej Piechoty 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej;
Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty;
Zdzisław Niedbała – radny Powiatu Lubelskiego, w imieniu Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka;
dr Jakub Czarkowski – Prorektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości;
Marta Gocłowska – w imieniu Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy;
Jan Fedirko – członek Zarządu Fundacji Niepodległości, w imieniu Prezesa Przemysława Omieczyńskiego;
Bożena Ćwiek – Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Na ręce laureatów dyplomy wręczał kpt. w st. spocz. Longin Rozwadowski ps. „Wilk” – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, członek Zarządu Okręgu Lublin ŚZŻAK.

Wręczenie nagród zostało poprzedzone koncertem Zariny Zaradnej – jednej z laureatek konkursu, która wykonała przed zgromadzoną publicznością dwa utwory na harfie ku czci Żołnierzy Wyklętych. W trakcie uroczystości została zaprezentowana także wystawa prac plastycznych oraz zostały wyświetlone wybrane filmy autorstwa laureatów Konkursu.

Po rozdaniu dyplomów i nagród nastał czas na poczęstunek. Wielu laureatów zdecydowało się poprosić o autograf kombatanta Longina Rozwadowskiego, który składał podpisy na kartach książek znajdujących się wśród nagród.

Dzień przed uroczystością, w niedzielę 20 czerwca 2021 roku, odbyło się zgrupowanie laureatów X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, podczas którego laureaci z opiekunami (blisko 100 osób) zwiedzili Szlak Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie. Następnie udali się na objazd autokarowy po miejscach pamięci:
– były obóz NKWD na Majdanku,
– pomnik i grób sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś” mieszczący się na cmentarzu w Piaskach,
– były centralny obóz pracy/koncentracyjny w Krzesimowie, tzw. „Dolina Krzyży”, w którym uczestnicy rozwinęli 100-metrową flagę Polski,
– były bunkier kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” w Nowogrodzie – miejsce samobójczej śmierci dowódcy otoczonego przez obławę UB,
– były obóz koncentracyjny Smiersza dla żołnierzy 27. WDPAK w Skrobowie-Kolonii.

Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w pokazie historycznego umundurowania i uzbrojenia Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Grenadiere” oraz w pokazie współczesnego sprzętu i umundurowania organizacji proobronnej Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ.


X edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” została dofinansowana przez Województwo Lubelskie oraz bierze udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Wsparcia materialnego udzieliły:

Wsparcia organizacyjnego udzieliły: