kalendarium NSZ 24 kwietnia

Kalendarium 24 kwietnia

kalendarium kwiecień

Kalendarium: 24 kwietnia

1945

We wsi Kanie, powiat chełmski, oddziały Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Mieczysława Pazderskiego ps. „Szary” i sierż. Eugeniusza Walewskiego ps. „Zemsta” rozbroiły bez żadnego wystrzału 50 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, którzy ochraniali majątek ziemski. 23 żołnierzy LWP dołączyło do oddziałów NSZ, 5 rozstrzelano, resztę puszczono wolno.

1949

W Szablakach, powiat kolneński, oddział ppor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” z Komendy Powiatu „Mściciel” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego stoczył zwycięską walkę z funkcjonariuszami MO.