76. rocznica rozbicia aresztu PUBP w Krasnosielcu.

Uroczystości 76. rocznicy rozbicia aresztu PUBP w Krasnosielcu

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W dniu 1 maja 2021 roku serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach 76. rocznicy rozbicia aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnosielcu przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda”.

Plan uroczystości:

11.00 – msza św. w kościele pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu pod przewodnictwem ks. kan. Andrzeja Mikuckiego.

12.00 – ceremonia przy budynku dawnego PUBP:

  • przemówienie powitalne;
  • wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości;
  • odmówienie modlitwy żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych;
  • złożenie kwiatów.

W nocy z 1 na 2 maja 1945 roku oddział por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda” uwolnił z aresztu PUBP w Krasnosielcu 42 żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przeznaczonych do wywiezienia w głąb Związku Sowieckiego. Rozkaz uwolnienia więźniów wydał kpt. Stanisław Borodzicz ps. „Wara” – szef sztabu Okręgu II NSZ Mazowsze Północ. Podczas akcji zginął żołnierz NSZ por. Julian Pszczółkowski ps. „Myśliwiec” i 9 funkcjonariuszy UB.

Organizatorzy uroczystości: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Mazowsze i Parafia w Krasnosielcu.

Partner: Gmina Krasnosielc.

Patronat Medialny: Radio Nadzieja.