kalendarium NSZ 20 XII

Kalendarium 20 grudnia

grudzień kalendarium

Kalendarium: 20 grudnia

1943

W Skierniewicach, z rozkazu Franza Kutschery dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa, Niemcy rozstrzelali publicznie ponad 20 więźniów przywiezionych z warszawskiego więzienia na Pawiaku.

1944

Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych opuściła Marcinkowice, powiat kazimierski, i przeszła w okolice Giebułtowa, powiat miechowski. Zajęła kwatery w miejscowościach: Boczkowice, Książ, Maciejów Nowy, Święcice Wielkie.

1945

W Jasienicy, powiat bielski, grupa sierż. Zdzisława Krausa ps. „Andrus” z Narodowych Sił Zbrojnych przeprowadziła akcję ekspropriacyjną w młynie i spółdzielni. Zarekwirowana żywność i środki czystości trafiły do obozowiska zgrupowania kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” na Baraniej Górze.

1948

Za pomoc udzielaną oficerowi Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ppor. Stanisławowi Grabowskiemu ps. „Wiarus”, „Szalony” komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał na kary więzienia siostry ppor. „Wiarusa”: Stanisławę (3 lata) i Czesławę (1,5 roku).