Kalendarium 30 lipca

kalendarium lipiec

Kalendarium: 30 lipca

1941

W Londynie gen. Władysław Sikorski, premier rządu II Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, i Iwan Majski, ambasador Związku Sowieckiego w Wielkiej Brytanii, podpisali układ o wspólnej walce z hitlerowskimi Niemcami. Układ przywracał stosunki dyplomatyczne między II RP a ZSRS zerwane po agresji sowietów na Polskę (17.09.1939). Układ przewidywał utworzenie na terenie Związku Sowieckiego polskiej armii i amnestię dla Polaków uwięzionych w sowieckich obozach koncentracyjnych i więzieniach.

1944

Wobec postępów wojsk sowieckich Niemcy z więzienia na warszawskim Pawiaku ewakuowali ponad 1800 uwięzionych Polaków do niemieckich obozów koncentracyjnych KL Gross-Rosen i KL Ravensbrück.

1947

Pod wsią Bandysie, powiat ostrołęcki, patrol Bolesława Szyszko ps. „Klon” z XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zlikwidował  czterech kolaborujących z Urzędem Bezpieczeństwa funkcjonariuszy straży leśnej.