Kalendarium 9 czerwca

czerwiec kalendarium

Kalendarium: 9 czerwca

1943

Niemcy aresztowali i osadzili na Pawiaku płk. Ignacego Oziewicza ps. „Czesław” Komendanta Głównego Narodowych Sił Zbrojnych. Do sierpnia 1943 roku rozkazy Dowództwa NSZ podpisywano pseudonimem „Czesław”, aby ukryć aresztowanie dowódcy. Niemcy wywieźli w dniu 5.10.1943 roku płk. „Czesława” do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, a w styczniu 1945 roku do KL Flossenburg.

1944

W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie rozstrzelali ponad 100 więźniów Pawiaka.

1944

Z rozkazu komendanta Okręgu V Kieleckiego Narodowych Sił Zbrojnych mjr. Wacława Czermińskiego ps. „Olgierd Mirski” we wsi Mirogonowice, powiat ostrowiecki, zorganizowano koncentrację oddziałów NSZ.

1946

Grupa żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych dowodzona przez plut. Leopolda Sieklińskiego ps. „Poldek” rozbiła posterunek MO w Międzyrzeczu, powiat bielski. Zdobyto broń i granaty.

1946

Funkcjonariusze MO ujęli Władysława Bojdysa ps. „Elektro”, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, pełniącego wartę przed obozem kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” na Baraniej Górze.