Rozkaz ppor. Witolda Boruckiego ps. „Babinicz”

Dokumenty

Wśród zachowanych do dnia dzisiejszego dokumentów Okręgu XVI Narodowego Zjednoczenia Wojskowego znajduje się rozkaz komendanta Okręgu ppor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” z dnia 22 listopada 1947 roku. Rozkaz ten reguluje stosunek i zachowanie oddziałów NZW wobec poszczególnych kategorii wrogów suwerennej i niepodległej Polski.

1. Wszystkich sekretarzy stronnictw komunistycznych karać wyrokiem śmierci.
2. Szpicli również stawiać pod ścianę i w łeb.
3. Sympatyków komunizmu i roznosicieli niepotrzebnych rozmów na podstawie pewnych danych karać cieleśnie lub materialnie. Zaznaczam, rekwizycję wykonywać tylko nadające się na potrzeby oddziału.
4. Zachowanie się co do Milicji:
Na podstawie złego obchodzenia się w społeczeństwie karać wyrokiem śmierci, innych mniej szkodliwych rozbrajać i usuwać z pracy.
5. Względem wojska zachowywać się przyjaźnie.
6. Co do UB i KBW stoimy na stopie wojennej, więc rozkazuję każdego z nich karać kula w łeb.

W praktyce zalecenia z punktów 1 i 2 nie były stosowane. Bardzo często sekretarze komórek Polskiej Partii Robotniczej byli, po wymierzeniu lżejszej kary, np.: baty, rekwizycja czy zjedzenie książeczki partyjnej, puszczani wolno. Likwidowano tych szkodliwych i znienawidzonych przez miejscową ludność.

Wspomnieć także trzeba o bardzo charakterystycznym rozkazie komendanta Okręgu XVI NZW por. Witolda Boruckiego ps. „Dąb” , „Babinicz” z dnia 30 listopada 1947 roku. Jest on skierowany do dowódców patroli bojowych Komendy Powiatu „Mściciel” NZW i reguluje wewnętrzne stosunki i zachowanie w terenie:

1. Dbać dobrze o żołnierzy.

2. Trzymać dyscyplinę, Boże broń wódkę pić […].

Na zdjęciu komendant Okręgu XVI NZW por. Witold Borucki ps. „Dąb” , „Babinicz”.