Por. Witold Borucki ps. „Dąb”, „Babinicz”

Rozkaz ppor. Witolda Boruckiego ps. „Babinicz”

Dokumenty

Wśród zachowanych do dnia dzisiejszego dokumentów Okręgu XVI Narodowego Zjednoczenia Wojskowego znajduje się rozkaz komendanta Okręgu ppor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” z dnia 22 listopada 1947 roku. Rozkaz ten reguluje stosunek i zachowanie oddziałów NZW wobec poszczególnych kategorii wrogów suwerennej i niepodległej Polski.

1. Wszystkich sekretarzy stronnictw komunistycznych karać wyrokiem śmierci.
2. Szpicli również stawiać pod ścianę i w łeb.
3. Sympatyków komunizmu i roznosicieli niepotrzebnych rozmów na podstawie pewnych danych karać cieleśnie lub materialnie. Zaznaczam, rekwizycję wykonywać tylko nadające się na potrzeby oddziału.
4. Zachowanie się co do Milicji:
Na podstawie złego obchodzenia się w społeczeństwie karać wyrokiem śmierci, innych mniej szkodliwych rozbrajać i usuwać z pracy.
5. Względem wojska zachowywać się przyjaźnie.
6. Co do UB i KBW stoimy na stopie wojennej, więc rozkazuję każdego z nich karać kula w łeb.

W praktyce zalecenia z punktów 1 i 2 nie były stosowane. Bardzo często sekretarze komórek Polskiej Partii Robotniczej byli, po wymierzeniu lżejszej kary, np.: baty, rekwizycja czy zjedzenie książeczki partyjnej, puszczani wolno. Likwidowano tych szkodliwych i znienawidzonych przez miejscową ludność.

Wspomnieć także trzeba o bardzo charakterystycznym rozkazie komendanta Okręgu XVI NZW por. Witolda Boruckiego ps. „Dąb” , „Babinicz” z dnia 30 listopada 1947 roku. Jest on skierowany do dowódców patroli bojowych Komendy Powiatu „Mściciel” NZW i reguluje wewnętrzne stosunki i zachowanie w terenie:

1. Dbać dobrze o żołnierzy.

2. Trzymać dyscyplinę, Boże broń wódkę pić […].

Na zdjęciu komendant Okręgu XVI NZW por. Witold Borucki ps. „Dąb” , „Babinicz”.