Oświadczenie Zarządu Głównego ZŻNSZ w sprawie nazewnictwa „Żołnierzy Wyklętych”

Dokumenty

W sobotę 1.02.2014 r. obradował Zarząd Główny i Rada Naczelna Związku Żołnierzy NSZ.

Na posiedzeniu omówiliśmy przygotowania do obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2014 roku. Poruszyliśmy kwestię nazewnictwa żołnierzy powstania antykomunistycznego. Zarząd Główny uchwalił następujące oświadczenie:

„Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, obradując w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wyraża stanowisko, iż miano „Żołnierze Wyklęci” dobrze odpowiada istocie walki podziemia niepodległościowego lat 1944-63.

Nazwa „żołnierzy wyklętych” jest mocno osadzona w historiografii, sztuce współczesnej i przekazie medialnym. Pod nazwą „żołnierzy wyklętych” rozumiemy żołnierzy formacji patriotycznych, niepodległościowych, narodowych i antykomunistycznych, którzy za walkę o Polskę bez sowietów byli wyklinani i wyklęci przez oficjalną propagandę komunistyczną. Dla zrozumienia tego aspektu polskiej historii nazwę „Żołnierze Wyklęci”, ujętą także w ustawie Sejmu RP, należy zachować.

Każda inna nazwa może być używana uzupełniająco, ale nie wyraża tej samej treści, co „Żołnierze Wyklęci”. Apel o zachowanie i propagowanie utrwalonego już określenia jest rdzeniem stanowiska zajętego przez kombatantów, weteranów i „żołnierzy wyklętych” z Narodowych Sił Zbrojnych obecnych na posiedzeniu Zarządu Głównego i Rady Naczelnej Związku Żołnierzy NSZ.”

Warszawa, 1.02.2014 r.


Walne Zebranie Delegatów Związku Żołnierzy NSZ poparło oświadczenie Zarządu Głównego

W dniu 15.02.2014 roku w Warszawie odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. W jego trakcie delegaci z całej Polski jednogłośnie w głosowaniu poparli oświadczenie Zarządu Głównego w sprawie utrzymania prawidłowego nazewnictwa „Żołnierze Wyklęci”. Delegatami byli sami zainteresowani – Żołnierze Wyklęci z Narodowych Sił Zbrojnych, którzy byli wyklinani przez komunistów przez ponad pół wieku.

Delegaci w dyskusji doszli do przekonania, że żołnierzami „niezłomnymi” można nazwać żołnierzy każdej formacji i każdego państwa w historii. Nazwa „niezłomni” jest zbyt wieloznaczna i niekonkretna. Natomiast nazwa „Żołnierze Wyklęci” jednoznacznie kojarzy się latami 1944-1963, kojarzona jest jednoznacznie z walką z komunistami i wskazuje winnych mordów żołnierzy Wojska Polskiego, walczących o niepodległość Polski po zakończeniu II wojny światowej.