ppor. Stanisław Grabowski ps. „Wiarus”

Zaduszki „Wiarusa”

2 listopada 1951 roku. Zaduszki. Już po raz dwunasty Dzień Zaduszny naród polski obchodzi pod okupacją i z bólem łączy się w modlitwie za wszystkich, którzy stracili życie podczas II wojny światowej, a także pod trwającą już siedem lat okupacją sowiecką. Płoną światełka pamięci na grobach żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku, a […]

czytaj dalej
Por. Witold Borucki ps. „Dąb”, „Babinicz”

Rozkaz ppor. Witolda Boruckiego ps. „Babinicz”

Wśród zachowanych do dnia dzisiejszego dokumentów Okręgu XVI Narodowego Zjednoczenia Wojskowego znajduje się rozkaz komendanta Okręgu ppor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” z dnia 22 listopada 1947 roku. Rozkaz ten reguluje stosunek i zachowanie oddziałów NZW wobec poszczególnych kategorii wrogów suwerennej i niepodległej Polski. 1. Wszystkich sekretarzy stronnictw komunistycznych karać wyrokiem śmierci. 2. Szpicli również […]

czytaj dalej