Por. Witold Borucki ps. „Dąb”, „Babinicz”

Rozkaz ppor. Witolda Boruckiego ps. „Babinicz”

Wśród zachowanych do dnia dzisiejszego dokumentów Okręgu XVI Narodowego Zjednoczenia Wojskowego znajduje się rozkaz komendanta Okręgu ppor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” z dnia 22 listopada 1947 roku. Rozkaz ten reguluje stosunek i zachowanie oddziałów NZW wobec poszczególnych kategorii wrogów suwerennej i niepodległej Polski. 1. Wszystkich sekretarzy stronnictw komunistycznych karać wyrokiem śmierci. 2. Szpicli również […]

czytaj dalej