Spotkanie online z kombatantem – zapowiedź

Aktualności Wydawnictwa Życiorysy

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zaprasza na spotkanie online z Kombatantem Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego – ppor. Włodzimierzem Korsakiem ps. „Dragon”.

Odbędzie się ono 18 maja (środa) 2022 roku w godzinach 11.00–12.00 na kanale na platformie YouTube.

Kanał Fundacji im. Kazimierza Wielkiego na Youtube

Przez pierwsze 15 minut ppor. Włodzimierz Korsak opowie o wybranych swoich wspomnieniach, a przez kolejną część będzie odpowiadał na pytania widzów, które można zadawać przez czat na YouTube.

Ppor. Włodzimierz Korsak ps. „Dragon” był łącznikiem Armii Krajowej w Lublinie. Po wojnie walczył w Pogotowiu Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (PAS NZW) w mieście Lublin. Wraz z oddziałem zorganizował i przeprowadził akcje ekspropriacyjne na wszystkie komunistyczne banki i większe kasy na terenie Lublina, zdobywając środki do walki o niepodległość Polski z okupantem sowieckim.

Włodzimierz Korsak w czasie okupacji niemieckiej pomógł uciec z getta w Lublinie rodzinie żydowskiej, dzięki czemu ta rodzina przeżyła wojnę. W późniejszych latach, gdy został aresztowany, dzięki osobistemu wstawiennictwu uratowanego wówczas Żyda, który był dyrektorem więziennictwa za okupacji sowieckiej, został zwolniony warunkowo z więzienia.

Link do biografii i wspomnień filmowych Włodzimierza Korsaka

Zachęcamy do zapoznania się z jego wspomnieniami przed spotkaniem.

Jest to okazja do wzmocnienia więzi młodych pokoleń Polaków z ostatnimi Bohaterami walk o niepodległość Polski, walczącymi przeciwko okupantom niemieckiemu i sowieckiemu o niepodległość Polski.

Zobacz wydarzenie na facebooku