szkolenie SSO

Jak przetrwać w lesie? Szkolenie z zielonej taktyki

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W dniach 7–8 maja 2022 roku Sekcja Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zorganizowała szkolenie z zielonej taktyki, bytowania w lesie oraz pracy w oddziale.

Działalność proobronna cieszy się coraz większym zainteresowaniem w Polsce. Rośnie liczba osób, które angażują się w działalność różnych grup zajmujących się tą tematyką. Również Sekcja Sportowo-Obronna ZŻNSZ, której działalność jest rozwijana od lat, nie zwalnia tempa i jest już po kolejnym szkoleniu podnoszącym wiedzę i umiejętności proobronne.

Czym jest zielona taktyka?

Są to działania prowadzone poza terenem zurbanizowanym. Nazwa pochodzi od koloru lasu i mundurów maskujących. Głównymi zadaniami prowadzonymi w ramach tej taktyki są: obserwacja, patrolowanie, rajd i zasadzka.

Zakres tematyczny szkolenia

Ostatni weekend członkowie i sympatycy SSO ZŻNSZ spędzili w lesie, uczestnicząc w kolejnym szkoleniu, którego celem było podniesienie sprawności proobronnych. Uczyli się, jak przetrwać w warunkach leśnych i działać taktycznie poza terenem zurbanizowanym. Możliwość zastosowania w praktyce wiedzy zdobytej podczas szkolenia, i do tego w nocnych warunkach, była dla wszystkich uczestników dużym wyzwaniem.

Podczas szkolenia członkowie Sekcji Sportowo-Obronnej przy Związku Żołnierzy NSZ zaprezentowali swoją działalność i poprosili uczestników o wsparcie zbiórki na wyposażenie profesjonalnego plecaka medycznego. Dzięki zakupowi plecaka z wyposażeniem wzmocnią swoje możliwości niesienia pomocy innym.

Wesprzeć zbiórkę na plecak można na stronie: https://twojazbiorka.pl/zbiorki/51/sprzet-medyczny-dla-proobronnych

 

Członkami Sekcji Sportowo-Obronnej ZŻNSZ mogą zostać również osoby niebędące członkami Związku Żołnierzy NSZ oraz niepełnoletnie, za zgodą ich prawnych opiekunów. Po więcej informacji na temat SSO zapraszamy na stronę: https://www.nsz.com.pl/sso/.