szczerbiec okladka

Wznowiliśmy wydawanie „Szczerbca” – biuletynu Związku Żołnierzy NSZ

Aktualności Artykuły i opracowania Inicjatywy ZŻNSZ Wydawnictwa

Rozpoczęliśmy wydawanie „Szczerbca – biuletynu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych”. Biuletyn jest skierowany do naszych członków-Kombatantów i sympatyków Związku. Chcemy, by najstarsze pokolenie naszych członków było na bieżąco poinformowane o działaniach organizacji, którą sami założyli. W internecie wiele informacji umyka w szumie informacyjnym i dlatego postanowiliśmy wydawać co kwartał drukowany biuletyn, żeby najważniejsze informacje z działań Związku Żołnierzy NSZ były dostępne w jednym miejscu i w formie przystępnej dla Czytelnika w każdym wieku.

szczerbiec okladka„Szczerbiec – biuletyn Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych” nie jest nową inicjatywą. Zarząd Główny wydawał „Szczerbca” w latach 1990–2003 jako rocznik. Wydano w sumie 12 numerów, a redakcja znajdowała się w Lublinie. Redaktorem naczelnym był ówczesny prezes Związku Żołnierzy NSZ dr Bohdan Szucki ps. „Artur”. Większość okręgów Związku również wydawała swoje okręgowe Szczerbce. Biuletyn był wtedy głównym wewnętrznym narzędziem informacyjnym w środowisku kombatantów NSZ. Wracamy do tej, wygodnej dla Kombatantów, formy komunikacji.

Tematem przewodnim niniejszego numeru jest święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Związek Żołnierzy NSZ był inicjatorem uchwalenia tego święta. Warto dzisiaj pamiętać, że inicjatywa upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych była oddolna, wyszła od organizacji kombatanckiej, a nie od polityków.

Biuletyn szczerbiec w wersji pdf

Karol Wołek

Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ

W biuletyn można zaopatrzyć się w Okręgach ZŻNSZ i w czasie pielgrzymki do Kałkowa-Godowa.